Alexander-Technika  -  AT studio | AT tanárok Magyarországon | Etikai Szabályzat

AZ ATI SZAKMAI VISELKEDÉS ETIKAI SZABÁLYZATA

 

 

Ez az Etikai szabályzat tartalmazza az etikai alapelveket Alexander-technika tanárok számára.

A nyilvánosságnak jogában áll elvárni az összes ATI (Alexander Technique International) tagtól, hogy minden ATI tanári tag szakmailag megbecsült és jól felkészült arra, hogy tanítsa az F. M. Alexander-technikát.
Az ATI tagok viselkedése építő, nem szektariánus, nem megkülönböztető a kollégákkal szemben, kapcsolatba hozza a növendékeket a nyilvánossággal.


1. TANÁR – NÖVENDÉK KAPCSOLAT


1a. Az Alexander-technika tanár felelősssége fenntartani a professzionális hozzáállást (viselkedést) egész idő alatt, míg az Alexander-technika tanár és a tanítvány együtt dolgoznak.

1b. Az Alexander-technika tanár nem használja hatalmát személyes célokra, legyen a cél akár kultúrális, érzelmi, politikai vagy vallásos természetű. Az Alexander-technika tanár nem kezdeményez szexuális kapcsolatot a tanítvánnyal.

1c. A tanár a tanítvánnyal kapcsolatos információkat nem adja tovább egy harmadik személynek a tanítvány tudomása nélkül.

1d. Az F. M. Alexander-technika alapelveinek használata során előfordulhatnak gyógyászati jellegű következmények, melyek során az Alexander-technika tanára a tanítvány tudomására hozza, hogy az F. M. Alexander-technika egy tanulási folyamat, mely fejleszti a személy általános működési színvonalát.
Abban az esetben, ha medikális szakmai segítségre van szükség, az Alexander-technika tanára támogatja növendékeit ilyen segítség keresésére. Az Alexander-technika tanára soha nem ad orvosi diagnózist vagy ír fel orvosi szereket. Az Alexander-technika tanára soha nem állítja, hogy az Alexander-technika gyógymód bármilyen betegségre.

1e. A fizetéssel, időpontok törlésével, késéssel, vagy öltözékkel kapcsolatos szabályok egészében megmagyarázandók, és szükség esetén írásba fektetendők a tanítványnak, a foglalkozások kezdete előtt.

1f. F.M. Alexander-technika foglalkozások nem kívánják meg a tanítványtól, hogy ruháit levegye. Speciális projektek megkívánhatnak speciális öltözéket, melyet a résztvevők előzetesen, részletezve megbeszéltek, és egyet értenek.

1g. A tanítványnak jogában áll megjegyzéseit jegyzetelni és kifogásait eljuttatni az ATI Etikai Bizottságához. Az Alexander-tanár köteles ismertetni az eljárás menetét.


2. TANÁR – TANÁR KAPCSOLAT

2a. Az Alexander-technika tanárok kölcsönös tisztelettel vannak egymás iránt. Anélkül fejezik ki különböző szakmai véleményüket, hogy egymás személyiségét és munkáját alábecsülnék.

2b. Minden Alexander-technika tanár tiszteletben tartja más Alexander-technika tanárok bizalmasságát. Egy Alexander-technika tanár nem továbbít olyan információt harmadik személy felé, mely károsíthatja más Alexander-technika tanárok hírnevét, hacsak az információ az Alexander-technika tanárok etikus magatartását érinti, és az, az Etikai Bizottság felé benyújtandó.

2c. Ha egy Alexander-technika tanár etikátlan magatartást gyanít kollégája viselkedésében, bármilyen lépés előtt az adott kéllégával beszéljen.

2d. Ha egy Alexander-technika tanár etikai viselkedésében felállított kérdés nem megoldható, úgy az ügy az ATI Etikai Bizottság elé kerül.

2e. Egy Alexander-technika tanár, egy kollágájától jut kifogásoló információhoz egy harmadik személlyel kapcsolatban, úgy támogassa a kollégát abban, hogy a panaszt egyenesen a harmadik személlyel beszélje meg.

2f. Azok a tagok, akik az ATI Etikai Bizottságában vannak, vagy szponzor tanárok, csupán a bizottság hatáskörén belül beszélhetik meg az információkat az Alexander-tanárokról, és csak az az idő alatt, míg a bizottság keretin belül dolgoznak.

2g. Egy Alexander-technika tanár nem csalogatja el más Alexander-technika tanárok ismert tanulóit azok tudomása nélkül, kivéve, ha az a nagyközönség felé címzett hírdetményen keresztül történik (pl.: publikálások, specifikus kurzusok, kiadványok vagy workshop-ok).3. TANÁR – SZAKMAI FELELŐSSÉG

3a. Az Alexander-technika tanárok folytatják tudásuk mélyítését, az F. M. Alexander-technika további megértését, és fejlesztik tanári szakismereteiket. Az Alexander-technika tanárok rendszeresen résztvesznek szakmai továbbképzéseken, konzultálnak más tanárokkal és kutatnak szakmai publikációkat.

3b. Egy Alexander-technika tanár pontosan ábrázolja szakmai képzettségét és tapasztalatát, valamint túlzások és téves megjegyzések nélkül fogalmazza meg az Alexander-technikát.

3c. Az F.M. Alexander-technikáról kiadott nyilvános hirdetések nem tartalmazhatnak helytelen, tisztességtelen, félrevezető vagy csalóka állítást.

3d. Egy Alexander-technika tanár fenntartja az F. M. Alexander-technika sértetlenségét. Egy Alexander-technika tanár nem használja más tanszak, terápia vagy gyakorlat alkotóelemeit, mintha az is Alexander-technika volna. Más gyakorlat, szakma vagy terápia részei bemutathatók összehasonlítás képpen, világosan megállapítva annak elkülönítését az Alexander-technikától.